Skip to main content
x

Bhagirathi Janmadhina

ಉಡುಪಿ ಮಠದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾರತಿ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಪವಾಡ ಎಂಬಂತೆ ಧೋ ಎಂದು ಮಳೆ ಸುರಿದಿದ್ದು ಎಲ್ಲರು ಅಚ್ಚರಿಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

SGR_2622.jpg
SGR_2597.jpg
SGR_2598.jpg
SGR_2619.jpg
SGR_2624.jpg
SRI_0055.jpg
SRI_0059.jpg
SRI_0066.jpg
SRI_0077.jpg
SRI_0087.jpg
SRI_0114.jpg
SRI_0119.jpg