Sri Krishna Matha Udupi

 1. Mathura choultry Ph: 0820-6590241
 2. Geetha Bhavan Ph: 0820-2522222
 3. Birla Chowltry Ph: 0820-2521624
 4. Sri Krishna Dhama Ph: 0820-2522679
 5. Admar Matha Chowltry Ph: 0820-2520320
 6. Adhokshaja Mandir Ph: 08202524178
 7. Hotel Vijayatara Ph: 0820-2522599
 8. Hotel Ramakrishna Ph:0820-2523189
 9. Hotel Kidiyoor Ph: 0820-2522382
 10. Hotel Mallika Ph: 0820-2521121
 11. Hotel Pancharatna Paradise Ph: 0820-2520791
 12. Hotel Janardhan Ph: 0820-2523882
 13. Hotel Sharada International Ph: 0820-2522910
 14. Hotel Karvali Ph: 0820-2523061
 15. Hotel Tourist Ph: 0820-2520641
 16. Indraprasha Guest House Ph:0820-2521272
 17. Hotel Valley View Ph: 0820-2571101
 18. Green Park Ph: 0820-2570851
 19. Janani Lodge Ph: 0820-2570529
 20. Hotel Usha Ph: 0820-2520021
 21. Hotel Swadesh Heritage Ph: 0820-2520205
 22. Kalpana Residency, Udupi Ph: 0820-2520440
 23. Yatri Nivas Guest House Ph: 9448000538
 24. Hotel Durga International Ph: 0820-2536971
 25. Hotel Sri Ram Residency Ph: 0820-2530761
 26. Hotel Siddarth, Udupi Ph: 0820-2536742
 27. Udupi Residency Ph: 8020-2530005
 28. Vyavahar Lodge, Udupi Ph: 8020-2522568
 29. Hotel Maurya, Udupi Ph: 0820-2524439
 30. Bho Varaha Guest House Ph: 0820-2525150
 31. Hari Om Residency Ph:0820-429910